Masinaehitus

Algusest lõpuni.

Masinaehitus on mitmeastmeline protsess, kus Elemato OÜ saab pakkuda abi igas etapis: alates nõustamisest kuni hoolduseni. Peame oluliseks head kommunikatsiooni tellijaga igas projekti etapis. Nii õpime koos kliendiga ja loome parima lahenduse etteantud ülesandele.

Töö käigus valmib nõuetele vastav dokumentatsioon (eesti, inglise või venekeelne), olgu see kas mehaanika- või elektri projekt, roboti-, operaatorpaneeli või kontrolleri programm, ning projekti lõpus anname selle kliendile üle

Nõustamine

Igat masinaehituse projekti alustame kliendi nõustamisest, et selgitada välja tulevase seadme tööparameetrid ja koostada tehniline ülesanne.

Nõustamise käigus leiame parima tehnilise lahenduse seadme valmistamiseks, täpsutame konstruktsiooni ehitust, valime põhilised elemendid.

Oluline osa nõustamisest on uue seadme integreerimine olemasolevasse tööstusprotsessi: paiguts, automaatika ühildamine, ohutuse tagamine jne.

Mehaanika

Üks hea masin saab alguse profesionaalsest projekteerimisest, mille käigus lahendatakse ära erinevad sõlmed, teostatakse vajalikud tugevusarvutused, valitakse välja sobivad materjalid ja lahendused.

Tulevane masin või tootmisüksus peab pidama vastu erinevatele staatilistele ja dünaamilistele koormustele. Tugeva lahenduse saab kasutades teraskonstruktsoone, mida kombineeritakse alumiiniumprofiilidega.

Projekteerimise käigus leitakse sobiv koht erinevatele pneumaatlistele ja elektrilistele täiturmehhanismidele, servomootoritele, reduktoritele, robotitele, anduritele, elektrikilpidele, ohutusseadmetele jne.  Vajadusel integreeritakse uus masin olemasolevasse tootmisüksusesse.

Automatiseerimine ja elekter

Masina automatiseerimine on keeruline protsess, mis hõlmab erinevate olekute info kokkukorjamist, täiturite juhtimist, andmete töötlemist ja edastamist teistele seadmetele.

Kaasaegne automatiseeritud tootmisliin võib koosneda robotitest, servoajamitest, sagedusmuunduritest, kontrolleritest, operaatorpaneelidest, eriotstarbelistest printeritest jne, mille programeerimisega saame hästi hakkama.

Automaatiseerimise projekteerimise käigus lahendame ka elektrilised sõlmed ja väljastame tellijale vastava projekti ning koostame vajalikud kilbid. 

Koostöös partneritega teostame elektripaigaldise ja ühendame masina kliendi elektrisüsteemiga.

Turvalisus ja ohutus

Igale tootmisettevõttele on oluline turvaline töökeskkond ja ohutu tootmine. Elemato OÜ poolt pakutavad seadmed ja lahendused vastavad kehtivatele ohutusstandarditele ning omavad CE märgistust.

CE märgistuse väljastamine eeldab masina riskianalüüsi koostamist ning vastamist igale kaardistatud ohuallikale. Ohutust tagame nii elektroonsete vahenite abil (turvakontroller, turvakardinad, laserskannerid, jne) kui ka mehaaniliste lahendustega (piirded, turvaaiad jne).

text_turvalisus

Hooldus ja garantii

Meie poolt valmistatud seadmete eluiga on piisavalt pikk, et kasutuse käigus tekib kindlasti vajadus seadmete hoolduseks ja erinevateks muudatusteks. Meie spetsialistid aitavad teostada korralist hooldust ja koolitada välja kasutajad igapäevaseks hooldamiseks. Tootmise efektiivsuse tagamiseks tuleb hooldusi teostada ennetavalt. Hooldusaegasid aitab pidada meeles vastav tarkvara ja planeeride varuosade tellimist.

Kindlasti julgeme pakkuda meie tarnitud seadmele vähemalt 12-st kuulist garantiid, kui seadet on kasutatud heaperemehelikult ja pole tehtud muudatusi omavoliliselt või kolmandate osapoolte poolt.

Vajad rohkem infot?

Indrek Vendelin

Projektijuht / Juhatuse liige